Akademia Inwestora

Data: 2014-09-26Akademia Inwestora, pomysł, który zrodził się z inicjatywy przybliżenia przedsiębiorcom nowej perspektywy finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz źródeł wiedzy niezbędnych do identyfikacji zasobów, selekcji danych, elementów oferty handlowej oraz przykładów dobrych praktyk na podstawie rynków wschodnich.

Prelekcje na ten temat przeprowadził specjalista od PROW Pan Mariusz Szklarek. Na seminariach została przybliżona także tematyka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą przeprowadzili wspólnie Pan Adam Dacz i Janusz Wdzięczak. Kolejnym i ostatnim punktem prelekcji był program, który dotyczył oferty handlowej oraz przykładów dobrych praktyk na podstawie gospodarczej współpracy polsko – chińskiej. Przeprowadził ten panel specjalista rynku Chińskiego Pan Wojciech Piwowarski.

Seminaria odbyły się w trzech gminach kolejno : Kamieńsk, Czarnocin oraz Ujazd. Frekwencja na spotkaniach dopisała, a łączna liczba osób, które wzięły udział w seminariach przekroczyła 70 osób. Kolejna część na którą serdecznie zapraszamy odbędzie się w miesiącu październiku . Będą to szkolenia warsztatowe, podczas których przedsiębiorcy tworzyć będą na podstawie case study analizy SWOT/TOWS JST oraz profesjonalne oferty inwestycyjne.

 Projekt pn.: „"Akademia Inwestora" - organizacja cyklu seminariów i szkoleń warsztatowych z zakresu tworzenia profili inwestycyjnych ” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413  Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

                                                           Paweł Piwowarski- Prezes CEiNT Sp. z o.o.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 'BUD-UJ RAZEM'