Wystąpił błąd:
System.InvalidOperationException: Sekwencja nie zawiera elementów. w System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source) w PracujLokalniePrototyp.ArticlesList.Page_Load(Object sender, EventArgs e) w c:\Users\Sylwester\Dropbox\PracujLokalniePrototyp\PracujLokalniePrototyp\ArticlesList.aspx.cs:wiersz 60
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 'BUD-UJ RAZEM'