Redaktor portalu informacyjnego

Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. ujazd
Dodane: 2014-12-15
Branża: Administracja biurowa > Wsparcie administracyjne
Stanowisko: Stażysta/Praktykant
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie
Preferowane osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy: NIE


Redaktor portalu informacyjnego

Typ umowy  – umowa zlecenie

Okres rozliczeniowy – miesiąc

 

Zakres zadań:

- przygotowanie materiałów informacyjnych, korekta oraz przygotowanie artykułów do portali informacyjnych LGD BUD-UJ RAZEM

- zarządzanie portalami informacyjnymi  

- wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych LGD

Wymagania konieczne:

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie wykształcenia wyższego humanistycznego,

- posiadanie umiejętności marketingowych,

- prawo jazdy kat. B,

-posiadanie cech osobowych, jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie,

-umiejętności przygotowania materiałów informacyjnych, tekstów, artykułów.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętności archiwizowania dokumentów,

- umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

list motywacyjny;

życiorys – curriculum vitae;

Etapy konkursu:

Złożenie dokumentów przez Kandydatów;

Rozmowa kwalifikacyjna;

Ogłoszenie wyników;

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie LGD, ul Rokicińska 6 97-225 Ujazd  w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres bądź mailowo na adres rekrutacja@buduj.eu w terminie od dnia 24.12.2014 do dnia 29.12.2014 roku do godz. 15.00.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 'BUD-UJ RAZEM'