Zastępca Głównego Księgowego

Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. ujazd
Dodane: 2015-02-15
Branża: Administracja biurowa > Wsparcie administracyjne
Stanowisko: Specjalista
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Preferowane osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy: NIE

Wymagania:

 - posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- znajomość tematyki funduszy unijnych

- doświadczenie w zakresie działalności biur rachunkowych

- posiadanie wykształcenia wyższego,

- posiadanie doświadczenia w prowadzeniu księgowości dla instytucji/stowarzyszeń,

- posiadanie cech osobowych, jak: odpowiedzialność, solidność, dokładność.

- doświadczenie przy rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

 

Zakres obowiązków:

1.       Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na:

a)      zorganizowaniu sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę posiadanego mienia,

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz

   sprawozdawczości finansowej.

 

b)      bieżącym i rzetelnym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

-terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie,

-prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

 

W zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej:

a)      prowadzenie gospodarki zgodnie z obowiązującymi zasadami

b)      analiza wykorzystywanych środków finansowych będących w dyspozycji „Pracodawcy”

c)       kierowanie pracą podległych pracowników

d)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości

e)      wykonywanie zadań w zakresie planowania rzeczowo – finansowego       


tel.: 608 304 794


Miejsce pracy:

UjazdEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 'BUD-UJ RAZEM'